BSO

BSO

Buitenschoolse opvang

Wij hebben 1 groep voor onze buitenschoolse opvang met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Kinderen in de basisschoolleeftijd willen bijzondere, spannende en gevarieerde activiteiten kunnen doen, maar hebben daarnaast vooral ook de behoefte om vrij te zijn en met hun vrienden/vriendinnen te kletsen of soms juist even niks te hoeven. We bieden een omgeving waarin uitdaging te vinden is en de gelegenheid om heel verschillende dingen te doen, maar ook ontspanning en je eigen gang gaan (lekker kletsen/uitrusten). We betrekken kinderen uitdrukkelijk bij wat er op de BSO te doen is. Aan de inbreng van de kinderen zelf hechten wij veel waarde, we geven concreet vorm aan kinderparticipatie d.m.v. de kinderraad.
De uitgangspunten voor onze BSO zijn;
De school is uit, tijd voor ontspanning! Allereerst is er aandacht voor de voorbije schooldag. Even wat eten, drinken, kletsen en bedenken wat we gaan doen. De kinderen zitten gezellig aan de grote tafel.
Kinderen leren niet alleen van lessen op school maar ook van alles wat daarbuiten gebeurt. Mochten er kinderen behoefte hebben aan huiswerk maken of hebben ouders aangegeven hiervoor graag tijd in te plannen die dag, bieden wij een huiswerkplek aan. Ook zijn er mogelijkheden om bv. een spreekbeurt voor te bereiden en (samen) op zoek te gaan naar geschikte materialen.
Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Het ene kind is moe en wil het liefst alleen zijn, de ander bruist van energie.
We gaan zoveel mogelijk uit van de initiatieven van het kind en geven zo nodig spelsuggesties. We kunnen optimaal inspelen op de behoefte van de kinderen door het aanbod van spelmateriaal. We zijn in het bezit van gezelschapsspelletjes, een voetbaltafel, constructiemateriaal, boeken en strips, muziek, verkleedkleding, Playmobil, lego, knutselmateriaal, noem maar op.
Alles wat te maken heeft met een zinvolle vrijetijdsbesteding mogen kinderen doen. En als ze even geen zin hebben, vinden wij dat dat ook mag. Het is tenslotte hun vrije tijd. Even lekker luieren mag ook!
We vinden het belangrijk dat de kinderen gestimuleerd worden tot bewegen. Als het weer het toelaat, wordt iedere dag buiten gespeeld. De kinderen kunnen helpen in de moestuin, de dieren verzorgen en knuffelen en spelen en ontdekken in het speelbos. Ze kunnen hutten bouwen, klimmen en klauteren. Ook kunnen we met z’n allen naar het speelveld in de buurt lopen waar een kabelbaan en een klimtoren staan.
Ouders geven toestemming dat hun kind aan externe activiteiten, buiten de BSO- locatie mogen deelnemen. Voor eenmalige uitstapjes kunnen ouders hun kind steeds apart opgeven.

Voorschoolse opvang

De kinderen komen samen met hun ouder/verzorger binnen in de eigen ruimte van de BSO. De ouder brengt de pedagogisch medewerkster op de hoogte van hoe het met het kind gaat. Na een kort afscheid, krijgt het kind de kans om even lekker bij te komen. Even een boekje lezen op de bank, een tekening maken of gewoon even lekker bijkletsen met een pedagogisch medewerkster. Ook is het mogelijk om een, in de haast vergeten boterham nog even te nuttigen. Voor alle kinderen is er de mogelijkheid om nog even wat te drinken, een kopje thee of wat limonade.
In de ruimte staat al het spelmateriaal tot hun beschikking. Op de tijd dat we naar school moeten, maken we ons klaar voor vertrek. Eventueel wordt informatie overgedragen aan de groepsleerkrachten.

Naschoolse opvang

Op het moment dat de schoolbel gaat, worden de kinderen uit school gehaald. We proberen in eerste instantie de kinderen zelf uit school te halen. Als dit niet meer lukt, zullen we gebruik gaan maken van taxi’s. We wachten tot we er allemaal zijn en mogen dus eerst even spelen en gaan dan eerst met z’n allen wat drinken en eten.
Zelfstandigheid bij het handen wassen, inschenken, smeren van crackers e.d. wordt gestimuleerd. Ook streven we ernaar dat we bij een tafelmoment de kinderen aanleren om naar elkaar te luisteren, een grapje te waarderen en storend gedrag te corrigeren.

Na het drinken e.d. gaan de kinderen, net als thuis, lekker doen waar ze zelf zin in hebben. Er worden meerdere activiteiten aangeboden waaruit de kinderen kunnen kiezen, en natuurlijk kunnen ze ook lekker buiten spelen. Hutten bouwen in het speelbos, knuffelen met de dieren of helpen in de moestuin. Om vier uur gaan we nog even aan tafel om iets te drinken met wat lekkers erbij. Rond de klok van vijf uur is het tijd om op te ruimen. Alle speelhoeken worden weer netjes gemaakt en de kinderen kunnen hun warme eten opeten, als ouders dat van thuis hebben meegegeven. Uiteraard zijn er kinderen die langer blijven dan vijf uur, zij gaan nog verder met hun activiteit of krijgen iets naar hun wens aangeboden. Na een mondelinge overdracht aan de ouders gaan de kinderen weer naar huis.

Vakantieopvang

Het vakantieaanbod ziet er nog aantrekkelijker uit dan het dagelijkse programma. Kinderen en pedagogisch medewerkers bedenken samen activiteiten in vakantiesfeer. We werken dan elke week binnen een bepaald thema. Bijvoorbeeld het thema detective. We houden een fotospeurtocht, gaan op bezoek bij de politie, bekijken onze vingerafdrukken en nog veel meer. We maken ook uitstapjes met de kinderen naar het Hulsbeek, Avatarz de film, het museum of een andere avontuurlijke activiteit. Ouders worden hier altijd van te voren schriftelijk over op de hoogte gesteld en moeten hiermee akkoord gaan.

Voor meer informatie over onze buitenschoolse opvang verwijzen we u naar ons werkplan.