Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Dagopvang

Wij hebben 1 verticale groep voor onze dagopvang met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Elk kind is uniek, met eigen interesses, talenten en een eigen wil. Ieder kind in ‘Buitengewoon’ neemt dan ook een bijzondere plaats in.
We volgen het tempo en dagritme van uw kind. We stimuleren hun leergierigheid en scheppen een goede basis voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.
Dit kunnen we waarmaken door de juiste materialen en activiteiten in te zetten.
Zowel binnen als buiten is de speelruimte zodanig ingericht dat de kinderen er veilig onder toezicht kunnen spelen.
Wij vinden natuur en lekker buiten spelen erg belangrijk en dat is dan ook zeker terug te vinden in onze werkwijze. Wij vinden het belangrijk om kinderen vanaf jonge leeftijd al kennis te laten maken met alles wat de natuur te bieden heeft. Zo is er op het landgoed een speelbos, boerderijtuin, moestuin en zijn er verschillende dieren zoals kippen, konijnen en ezels. Wij streven er naar om elk dagdeel buiten te spelen. De kinderen mogen helpen met de verzorging van de dieren en helpen in de moestuin. De 4 seizoenen worden heel bewust meegemaakt.
In de dagopvang wordt ook gewerkt met het Voor-en Vroegschoolse educatie( VVE) programma Uk & Puk. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd in hun totale ontwikkeling. Het activiteitenprogramma Uk & Puk is gericht op de vier ontwikkelingsgebieden: taal-spraakontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en beginnende rekenprikkels. Per thema kunnen activiteiten in de grote of in de kleine groep worden gedaan, maar ook met individuele kinderen. Bij veel van de activiteiten kunnen we het ’ buiten’ betrekken, zodat kinderen nog meer kunnen ervaren en daardoor beleven, waardoor de activiteit en de woorden meer inhoud krijgen. De eigen inbreng van het kind is een belangrijk onderdeel in elke activiteit. De activiteiten zijn zo beschreven dat baby’s, dreumesen en peuters op hun eigen manier kunnen meedoen. Bijvoorbeeld bij de activiteit ’Schone kleren voor Puk’, spelen de baby’s met kleren in een wasmand. Elke baby speelt op zijn eigen manier. De een voelt aan de verschillende stoffen, de ander gooit alles uit de wasmand en de volgende stopt het er weer in. Bij de peuters heeft Puk een grote rol in de activiteit. Puk heeft geknoeid, zijn kleren zijn vies. Hoe lossen de peuters dat op? Uit de wasmand zoeken ze schone kleren voor Puk. Maar welke kleren passen? Wat is te groot en wat te klein, hoe noem je de kledingstukken en wat doen we met de vieze kleren?
De VVE-methode UK& Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De tien thema’s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee dat de kinderen herkennen. Hij heeft bv. nieuwe schoenen of is verkouden. Via Puk worden de kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie de kinderen zich veilig voelen. De kinderen leren door te spelen allerlei nieuwe vaardigheden. Door met de methode Uk & Puk te werken, zien de medewerkers eerder waar een kind staat in zijn ontwikkeling en waar een kind extra hulp bij nodig heeft.

Voor meer informatie over onze dagopvang verwijzen we u naar ons werkplan.