Ouders

Ouders

Wat we doen, doen we samen. Samen met elkaar, met de kinderen
en met u als ouders. Het uitgangspunt is uiteraard dat u, als ouder, altijd de eerst verantwoordelijke blijft voor de opvoeding. Ouders en
pedagogisch medewerkers hebben echter een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid en kunnen en moeten dan ook
zoveel mogelijk proberen over deze gedeelde opvoeding in gesprek te gaan. Ouders kunnen invloed uitoefenen op het pedagogisch beleid waar ‘Buitengewoon’ voor heeft gekozen. Het is daarom van belang dat zowel ouders als pedagogisch medewerkers dezelfde kennis delen en, in het belang van het kind, zo goed mogelijk communiceren.
Door met elkaar in gesprek te zijn, hopen we dat u zult merken dat uw kind bij ‘Buitengewoon’ in goede handen is. U wilt, als ouder, goede kwaliteit en die begint met goede communicatie, samenwerking en
wederzijds begrip.

Regelement oudercommissie 2018
Oproep Oudercommissie