Peuteropvang

Peuteropvang

Als een kind 4 jaar wordt en naar de basisschool mag, is dat best een flinke stap.
In de dagopvang zijn wij dan ook al bezig met het voorbereiden op deze stap. We leren de kinderen zelfstandigheid, luisteren naar elkaar, samen werken en spelen, wachten op je beurt en nog veel meer.
Als je kind geen gebruik maakt van de dagopvang maar je wilt je kind wel voorbereiden op de basisschool of je kind heeft een VVE-indicatie gekregen, dan kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van onze peuteropvang, voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Onze peuteropvang vindt plaats tijdens de schoolweken,40 weken per jaar,elke ochtend van 8:00- 12:00 uur in de ruimte van onze buitenschoolse opvanggroep. Als basis voor onze peutergroep wordt er gewerkt met het Voor-en Vroegschoolse educatie( VVE) programma Uk & Puk. In de peutergroep werken VVE geschoolde medewerkers, die op spelenderwijs en doelgericht werken aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Er kunnen maximaal 16 peuters worden opgevangen in de peutergroep. Alle peuters uit de dagopvang, nemen op de dagen dat ze aanwezig zijn, deel aan het peuteraanbod in de peutergroep.

Wat wij heel belangrijk vinden is dat ieder kind uniek is, elk kind is anders en dat is prachtig.
Een kind wordt geboren met zijn eigen rugzakje vol karaktereigenschappen en talenten. Deze eigenschappen en talenten zorgen ervoor dat het kind is wie het is. Een belangrijk rugzakje, wat gezien en geprikkeld moet worden. Effectieve, uitdagende en liefdevolle begeleiding, dienen kinderen in staat te stellen tot bloei te komen en hun unieke kwaliteiten en talenten te ontwikkelen. Wij willen hier graag ons steentje aan bijdragen.

Wij vinden natuur en lekker buiten spelen erg belangrijk en dat is dan ook zeker terug te vinden in onze werkwijze. Wij vinden het belangrijk om kinderen vanaf jonge leeftijd al kennis te laten maken met alles wat de natuur te bieden heeft. Zo is er op het landgoed een speelbos, boerderijtuin, moestuin en zijn er verschillende dieren zoals kippen en konijnen. Wij streven er naar om elk dagdeel minimaal een uur buiten te spelen. De kinderen mogen helpen met de verzorging van de dieren en helpen in de moestuin. De 4 seizoenen worden heel bewust meegemaakt.
Het activiteitenprogramma Uk & Puk is gericht op de vier ontwikkelingsgebieden: taal-spraakontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en beginnende rekenprikkels. Per thema kunnen activiteiten in de grote of in de kleine groep worden gedaan, maar ook met individuele kinderen. Bij veel van de activiteiten kunnen we het ’ buiten’ betrekken, zodat kinderen nog meer kunnen ervaren en daardoor beleven, waardoor de activiteit en de woorden meer inhoud krijgen. De eigen inbreng van het kind is een belangrijk onderdeel in elke activiteit. De VVE-methode UK& Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De tien thema’s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee dat de kinderen herkennen. Hij heeft bv. nieuwe schoenen of is verkouden. Via Puk worden de kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie de kinderen zich veilig voelen. De kinderen leren door te spelen allerlei nieuwe vaardigheden. Door met de methode Uk & Puk te werken, zien de medewerkers eerder waar een kind staat in zijn ontwikkeling en waar een kind extra hulp bij nodig heeft.

Voor meer informatie over onze dagopvang verwijzen we u naar ons  beleidsplan VVE